CLEARING OUT YOUR WARDROBE?

RENSAT GARDEROBEN?

*När det gäller hur insamlade gåvor hanteras så har HUMANA en väl utarbetad och fungerande modell för hur insamlat material bäst tas om hand. Vi är transparenta och granskas av en oberoende miljökonsult (Mepex.no). Vi kan redovisa var allt insamlat material hamnar och har kontroll över alla led.

Läs mer om HUMANA Sveriges arbete här...

© HUMANA Second Hand Sverige      Contact