STYLING

Looking for clothes for a photoshoot? Please send an email containing the requirements to styling@humanasecondhand.se. Be sure to inform which shop you have in mind. Read our Policy for Lending Out Clothes here:

 

/

Letar du kläder för en fotografering? Maila all information till styling@humanasecondhand.se. Nämn vilken butik du är intresserad av att låna ifrån, men först läs vår policy för utlån av kläder:​

POLICY FOR LENDING OUT CLOTHES
 • Email us at least 48 hours in advance to get permission. State your name/company/band and let us know what you would like to borrow and for what purpose. Be sure to include the dates you’ll be needing the clothes.

 • We need to be informed about what publications our clothing will be visible in, and have the right to publish any images in our social media flows.

 • Our name or any of our clothes may not be used in any context that can be perceived as racist or sexist.

 • We lend a maximum amount of ten items for a maximum period of 7 days.

 • Borrowing and returning can only take place Monday to Friday before 1 p.m.

 • HUMANA Second Hand must be mentioned when our clothes are published in magazines, newspapers, socialmedia etc: Instagram @humanasecondhand.se #humanasecondhand. For publishing on international platforms Humana Second Hand Sweden has to be printed/stated.

 • Borrowed items have to be returned in the same condition as they were in before leaving the shop.

 • Price tags may not be removed from our clothes, except from trousers and skirts where they might be visible in your photos. If removed, the price tag must be kept and returned with its item of clothing.

 • Borrowed clothing must be returned by the latest agreed date. In the event that items are lost, damaged or returned in worse condition than at the time of borrowing, the customer is obliged to compensate Humana Second Hand for the total value of the goods.

 • We are not able to approve all applications to borrow clothing from us.

 • We reserve the right to turn down applications that do not meet our requirements.

 • We also reserve the right to turn down applications at times when we have recieved too many or if the staff in our shops are too busy.

 • If you do get permission to borrow clothes from us be sure to show your email confirmation to the staff at the shop when picking up the items.

Find your local shop and opening hours here!

POLICY FÖR UTLÅN

 • Maila oss minst 48h i förväg för att du ska ha möjlighet att hinna få ett svar. Uppge ditt namn/företag/band och vad du vill låna och för vilket syfte. Glöm inte att nämna under vilka dagar du behöver låna kläderna.

 • Vi lånar max ut kläder i 7 dagar.

 • Utlån och återlämning kan endast ske vardagar innan kl 13.00.

 • Vi behöver veta var bilderna kommer publiceras, samt att vi behöver få tillstånd att publicera bilderna i våra sociala medier. 

 • Vårt varumärke eller våra kläder får inte användas i något sammanhang som är eller kan uppfattas som rasistiskt eller sexistiskt. 

 • HUMANA Second Hand måste nämnas när bilderna publiceras. Detta gäller alla medier (tidningar, magasin, sociala medier etc, som att taggas på ex Instagram. (@humanasecondhand.se). Om bilderna publiceras i internationella medier måste Humana Second Hand Sweden skrivas ut.

 • Lånade plagg måste lämnas tillbaka i samma skick som dom var vid tiden för utlån.

 • Prislappar får inte tas bort, utan måste sitta kvar på dom lånade plaggen, med undantag för där prislappen måste tas bort för att inte synas på bild (exempelvis på kjolar och byxor). Om du tagit bort prislappen, se till att spara och ta med lösa prislappar när du lämnar tillbaka kläderna.

 • Lånade kläder måste lämnas tillbaka senast dagen för överenskommet datum. Om plagg kommit bort, skadats, eller är i sämre skick än det var vid utlån, är du tvungen att kompensera för det totala värdet av kläderna till Humana Second Hand.

 • Vi har inte möjlighet att godkänna alla utlån. 

 • Vi förbehåller oss rätten att neka ett utlån om vi exempelvis ser att utlånet inte uppfyller våra krav. Andra anledningar kan vara att vi har många utlån för tillfället, eller att våra butiker har fullt upp under tiden för utlån. 

 • Om du får din förfrågan godkänd, visa upp ditt bekräftelsemail i kassan i samband med utlån. ​

Hitta din butik och öppettider här

thh.png